Alfra KSE

Alfra KSE

שקילה, מינון וערבול Alfra KSE X Alfra KSE היא ספק מוביל של ציוד שקילה, מינון, וערבוב הויא השותף שלנו בפתרון בעיות ייצור מורכבות. החברה בנתה את עסקיה  במשך למעלה מארבעים שנה על שלושה יסודות: ידע, מומחיות ושירות. על ידי שמירה קפדנית על יסודות אלה, הפכה החברה למה שהיא...